Sanační práce

 • Sanace = léčba, ozdravění a tudíž není možné ji provádět bez dokonalé znalosti příčiny poruchy stavby. Betonová konstrukce, zvláště ve venkovních podmínkách, je neustále vystavována různým povětrnostním vlivům, které negativně působí především na životnost, kvalitu i pohledovou stránku stavby.
 •  

 • Sanace má za úkol stárnutí betonu na dlouhou dobu zastavit, a zároveň vylepšit jeho vzhled.
 •  

 • Nejčastější příčiny poruchy železobetonových konstrukcí jsou:
 • Koroze výztuže betonu
  - většinou z důvodu nedostatečného krytí
 •  

 • Koroze betonu
  - převážně způsobenou povětrnostními, nebo chemickými vlivy

 • Sanace železobetonových konstrukcí
 •          - očištění konstrukce

          - antikorozní ochrana výztuže

          - ruční nebo strojní reprofilace betonu

          - ochranné nátěry, včetně hydroizolační stěrky

   

 • Stříkaný beton
 •         - suchou cestou 

   

 • Vysokotlaké čištění
 •         - vodním paprkem až do 1000 barů

          - s přidáním abraziva    

   

 • Opravy mostů
 •         - úpravy povrchu podhledů a svislých ploch

   

 • Opěrné zdi
 •          - zabezpečení proti sesuvu a zpevnění stříkaným betonem 

   

 • Rekonstrukce
 •             - ČOV

           - vodojemů

          - koupališť